Algemene Muziektheorie, examen B | Theoriewerkboek voor de H